Алгоритм дій ЛКК та МСЕК під час воєнного стану

Тримайте роз’яснення щодо нових строків повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану АННА ЛЕУС, головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я».

МСЕК або ЛКК під час чергового огляду особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю переглядає реабілітаційні заходи, передбачені індивідуальною програмою. Відтак коригує індивідуальну програму або складає нову індивідуальну програму (п. 14 Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 No 757).

Повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану, переносьте на строк після припинення або скасування воєнного стану. Але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування, якщо:

  • ЛКК не має змоги направити осіб з інвалідністю та осіб, яким встановлено ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках), на медико-соціальну експертизу відповідно до Положення про медико- соціальну експертизу, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2009 № 1317;
  • лікар не має змоги направити дітей з інвалідністю до ЛКК відповідно до Порядку встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям, затвердженого постановою КМУ від 21.11.2013 № 917.

При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) продовжують до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд.

У разі коли в індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю встановлений строк повторного огляду, що припав на період дії воєнного стану, та в особи з інвалідністю немає змоги пройти МСЕК, а в дитини з інвалідністю — ЛКК закладу охорони здоров’я, їх індивідуальну програму реабілітації продовжують до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд і не отримано відповідну індивідуальну програму реабілітації.

Цей алгоритм тепер закріплено в постанові КМУ «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України» від 08.03.2022 No 225 зі змінами від 30 березня 2022 року.

Нагадаємо, що під час воєнного стану у разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до МСЕК, така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення ЛКК.

Кримська республіканська, обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, міські, міжрайонні та районні МСЕК дотримують принципу екстериторіальності та забезпечують проведення медико-соціальної експертизи за направленням ЛКК незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи.

Протягом воєнного часу не застосовуємо пункт 5 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2009 No 1317: У разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до комісії за станом здоров’я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії у зв’язку з тим, що проживає у віддаленій місцевості, огляд проводиться за місцем проживання (вдома), у тому числі за місцем проживання у стаціонарних установах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб або в закладах охорони здоров’я, в яких така особа перебуває на лікуванні.

У разі подання письмової заяви особою, що звертається для встановлення інвалідності (її законним представником), у якої наявні захворювання, дефекти, необоротні морфологічні стани, порушення функцій органів та систем організму, за яких група інвалідності встановлюється безстроково, перелік яких затверджується МОЗ, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Встановлення інвалідності заочно не проводиться за п’ятьма найбільш поширеними нозологічними формами захворювань, визначеними у переліку, що затверджується МОЗ, а також у разі, коли вона спричинена:

  • нещасним випадком на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я);
  • професійним захворюванням;
  • захворюванням, одержаним під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях;
  • захворюванням, пов’язаним з впливом радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • захворюванням, одержаним в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв’язку.
  • У разі тимчасового легального перебування громадян України за кордоном на території держав, з якими укладено міждержавні договори (угоди) про соціальне забезпечення, комісія може за заявою особи, що звертається для встановлення інвалідності, приймати рішення про встановлення інвалідності заочно за результатами медичного обстеження в державі перебування.

Лікуючий лікар або ЛКК приймає рішення щодо продовження тимчасової непрацездатності без направлення на медико-соціальну експертизу, якщо немає змоги навіть заочно направити осіб з тимчасовою непрацездатністю на медико-соціальну експертизу в строки:

  • у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через чотири місяці з дня її настання чи у зв’язку з одним і тим же захворюванням протягом п’яти місяців з перервою за останніх 12 місяців;
  • після 10 місяців безперервного лікування або 12 місяців лікування з перервами протягом останніх двох років — хворим на туберкульоз.

Лікар чи ЛКК направляє особу на медико-соціальну експертизу не пізніше ніж через місяць після припинення або скасування воєнного стану.

X