Література

  1. Бішоп А., Карпиловська С. Я., Супрун Н. В. Учбовий посібник для волонтерів госпітального руху та груп підтримки хворих на рак молочної залози. Програма для України – PATH / USAID, Київ, 2000 – 144 с.
  2. В помощь женщинам после мастектомии. – М., 2000.
  3. Гоулер Ян Вы можете Победить РАК. / Пер. И. Савельева: М.: Салюс: 1997. – 192 с. (Серия: Жизнь по интуиции).
  4. Дейтс Б. Жизнь после потери / Пер. с англ. В Челноковой. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 1999. – 304 с.
  5. Досталова О. Как сопротивляться раку / Пер. с чешского Н. Антошинцевой. – Издательство “Питер”, 1994. – 172 с.
  6. Колодзин Бенджамин. Как жить после психической травмы. / Пер. с англ. Савельевой И. В. – “Шанс”, 1992. – 94 с.
  7. Саймонтон К., Саймонтон С. Возвращение к здоровью. Новый взгляд на тяжелые болезни / Пер. с англ. М. Бадхен. – Издательство “Питер Пресс”, 1995. – 172 с.
  8. Фізичні вправи для пацієнток, прооперованих з приводу раку молочної залози. – РАТН, 1998.
  9. S. Moorey, S. Greer Psychological Therapy for Patients with Cancer: A New Approach – London: Heinemann Medical Books 1989. – 233 p.

Брошюра видана для безкоштовного розповсюдження.

Допоможіть собі в одужанні (для жінок, які перенесли мастектомію) / Упорядники: Л. М. Лопата, С. В. Сидоренко. – Київ, 2012. – 32 с.

У брошурі зібрані матеріали на допомогу жінкам, які перенесли операцію на молочній залозі. Пропонуються рекомендації з різноманітних питань, які можуть хвилювати жінок у період реабілітації.

“Разом проти раку”. amazonki99@yandex.ua

X